Viktige datoer

 

Viktig Melding: 

 

INNKALLING TILMEDLEMSMØTE I KONGLUNGENS VEL - MØT OPP

Det innkalles herved til medlemsmøte i KonglungensVel i tråd med § 5 i Vedtektene

Tid:   Onsdag 9. oktober klokken 19:00
Sted: Thon hotell Vettre

Se innkalling

 

 Her kommer siste nytt om Asker kommunes overtakelse av Vel veiene våre:

 Konglungfaret:

Det har vært befaring med Asker kommune og noen beboere i Konglungfaret. Deler av Konglungfaret ble overført til Asker kommune - protokollene ble signert av alle som deltok der og da. Dette gjelder Konglungfaret til postkassestativet samt til venstre til innkjøringen til Konglungfaret 4 (der Johansen bodde tidligere). Dette vil heretter driftes av Asker kommune.

 Fra Konglungfaret 4 og frem til Røkke er veien fremdeles privat, det samme gjelder veien til høyre fra postkassene, frem til Eidsvig sin eiendom. Disse delene av Konglungfaret driftes ikke av Asker kommune, men vil driftes av Konglungens Vel, under forutsetning av at vellet lykkes med å få plass en brøyteavtale med M. Rønning, og dersom beboerne her ønsker å delta i et slikt samarbeid ( ref. årsberetning 2018 og dokumenter til årsmøtet i mars 2019).

  

Søndag 1. desember Julegrantenning kl. 16.00. Gang rundt Juletreet og besøk av Julenissen.

Velkommen til Konglungen

Her vil du finne nyttig informasjon for vellets medlemmer.

Vi setter alle pris på Konglungens fine natur med naturstier og idylliske veier og vi er glade for det rike dyrelivet som finnes her nede.
Husk å rydde opp etter deg og din hund. For de som rir, rydd opp etter hesten.
Ta hensyn ved bruk av gangveier og stier. Ingen liker andres søppel.
Vi ønsker å beholde Konglungen som en naturperle!

Følg oss også på  Facebook

Forvaltningsplan for verneområde Løkeneshalvøya

Miljøvernavdelingen har sendt ut vedtatt og trykket forvaltningsplan for verneområdene på Løkeneshalvøya.
Planen ligger digitalt på internett, og kan finnes her:

Forvaltningsplan Løkeneshalvøya.pdf

Registrer epost-adressen din

Konglungens Vel ønsker å komme i kontakt med sine medlemmer på en raskere og mer effektiv måte enn distribusjon per post som gjøres i dag.

Derfor er det fint om du som medlem sender din epost-adresse til vellets kontaktperseon slik at informasjon i fremtiden kan sendes på mail.
 
Send epost til: marth-ta@online.no 
 
Tusen takk for hjelpen :-)

Konglungenboka

Kjøp de flotte boken om Konglungen.

Boken ble revidert ifm 90-års jubileet til Konglungens Vel og vi har fortsatt noen eksemplarer igjen.
Ta kontakt med Martha for kjøp av bok.
Email: marth-ta@online.no
Tlf.: 908 78 044

Medlemskontigent

Medlemskontigenten for Konglungens Vel legges i postkassen i løpet av mai måned.
Medlemskap i Konglungens Vel og betaling av kontigent er viktig for vårt område.
 
2/3 av summen brukes til vedlikehold av våre veier som måking, feiing og strøing av våre vel-veier som brukes av alle våre beboere.
Resten av summen er til hygge og felles nytte og glede.