Velkommen til Konglungen

Her vil du finne nyttig informasjon for vellets medlemmer.

Vi setter alle pris på Konglungens fine natur med naturstier og idylliske veier og vi er glade for det rike dyrelivet som finnes her nede.
Husk å rydde opp etter deg og din hund. For de som rir, rydd opp etter hesten.
Ta hensyn ved bruk av gangveier og stier. Ingen liker andres søppel.
Vi ønsker å beholde Konglungen som en naturperle!

Følg oss også på  Facebook

Årsmøte 2022

Styret har fastsatt dato for årsmøtet 2022 i Konglungen Vel til 14. mars.

I følge vedtektenes § 3.3 skal saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret minst 4 uker før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan medlemmene i Konglungen Vel sende til styrets leder på mail  ansolse@online.no innen 11. februar.

Frivillighetens år 2022

Under Mer og Annet kan du lese mer om hvordan Frivillighetens år 2022 skal markeres i Asker kommune. Det kan søkes om tilskudd til ulike arrangementer og medlemmer i Konglungen Vel oppfordres til å sende inn sine forslag til styret. Send inn til konglungenvel@gmail.com

 

Info fra Asker velforbund

Under Mer og Annet kan du lese siste nytt om videreføring av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening.

Gratis treningstilbud i høst

Vi i styret har vært i dialog med Vettre Vel som arrangerer trening for sine medlemmer i Tufteparken her hos oss på onsdager. Det gjenstår nå fire uker med trening og de ønsker oss i Konglungen Vel velkommen til å være med på disse.
Det er ikke nødvendig med registrering på forhånd, det er bare å møte opp førstkommende onsdag innen kl.19.10 som er starttidspunkt.
Dette er et flott tilbud som vi håper mange vil benytte seg av!
God trening🤩

Høstdugnad -21

Lørdag 11. september stilte ca 20-25 store og små opp til høstens dugnad. Det ble en flott dugnad med god innsats i lett regnvær. Det ble bl.a ryddet i strandsonen og kappet takrør både på Merranes og Kariskjær. Det ble også ryddet noe Kanadagullris, en fremmed art i vår flora. Det er en svartelistet art som sprer seg raskt, både i terreng og private hager og må bekjempes.

Dugnaden ble avsluttet med grilling på balløkka.

 Bilder fra dugnaden ligger her.

Tusen takk til alle som møtte opp, for flott innsats!

Registrer epost-adressen din

Konglungens Vel ønsker å komme i kontakt med sine medlemmer på en raskere og mer effektiv måte enn distribusjon per post som gjøres i dag.

Derfor er det fint om du som medlem sender din epost-adresse til vellets kontaktperson slik at informasjon i fremtiden kan sendes på mail.
 
Send epost til: konglungenvel@gmail.com 
 
Tusen takk for hjelpen :-)

Førerløse busser

Styrets innspill til Ruter om førerløse busser på Konglungen finner du her

Korona

Vi på Konglungen stiller selvfølgelig opp for hverandre og dugnadsånden er sterk, hos oss som ellers i landet.

Sitter du i karantene eller isolat og trenger hjelp til å handle nødvendige varer som f.eks. medisiner, mat og ved - hjelper vi deg gjerne.

Klikk her: Kontakt - og skriv hva du trenger hjelp til  🙂

 

 

Forvaltningsplan for verneområde Løkeneshalvøya

Miljøvernavdelingen har sendt ut vedtatt og trykket forvaltningsplan for verneområdene på Løkeneshalvøya.
Planen ligger digitalt på internett, og kan finnes her:

Forvaltningsplan Løkeneshalvøya.pdf

Konglungenboka

Kjøp de flotte boken om Konglungen.

Boken ble revidert ifm 90-års jubileet til Konglungens Vel og vi har fortsatt noen eksemplarer igjen.
Ta kontakt med Martha for kjøp av bok.
Email: marth-ta@online.no
Tlf.: 908 78 044