Viktige datoer

Viktig Melding: det må ikke legges mer kvist/avfall på St. Hans-bålet på Kuodden. Dette er fordi bålet blir altfor stort siden vi ikke fikk brent på grunn av tørken i 2018.

Midten av juni, dugnad kutting av "Takrør" Mærraneset

 23. juni - St. Hans feiring på Kuodden. Bålet tennes kl. 21.00.

17.august 2018 - sommerfest

Søndag 1. desember Julegrantenning kl. 16.00. Gang rundt Juletreet og besøk av Julenissen.

Velkommen til Konglungen

Her vil du finne nyttig informasjon for vellets medlemmer.

Vi setter alle pris på Konglungens fine natur med naturstier og idylliske veier og vi er glade for det rike dyrelivet som finnes her nede.
Husk å rydde opp etter deg og din hund. For de som rir, rydd opp etter hesten.
Ta hensyn ved bruk av gangveier og stier. Ingen liker andres søppel.
Vi ønsker å beholde Konglungen som en naturperle!

Følg oss også på Facebook

Forvaltningsplan for verneområde Løkeneshalvøya

Miljøvernavdelingen har sendt ut vedtatt og trykket forvaltningsplan for verneområdene på Løkeneshalvøya.
Planen ligger digitalt på internett, og kan finnes her:

Forvaltningsplan Løkeneshalvøya.pdf

Registrer epost-adressen din

Konglungens Vel ønsker å komme i kontakt med sine medlemmer på en raskere og mer effektiv måte enn distribusjon per post som gjøres i dag.

Derfor er det fint om du som medlem sender din epost-adresse til vellets kontaktperseon slik at informasjon i fremtiden kan sendes på mail.
 
Send epost til: marth-ta@online.no 
 
Tusen takk for hjelpen :-)

Konglungenboka

Kjøp de flotte boken om Konglungen.

Boken ble revidert ifm 90-års jubileet til Konglungens Vel og vi har fortsatt noen eksemplarer igjen.
Ta kontakt med Martha for kjøp av bok.
Email: marth-ta@online.no
Tlf.: 908 78 044

Medlemskontigent

Medlemskontigenten for Konglungens Vel legges i postkassen i løpet av mai måned.
Medlemskap i Konglungens Vel og betaling av kontigent er viktig for vårt område.
 
2/3 av summen brukes til vedlikehold av våre veier som måking, feiing og strøing av våre vel-veier som brukes av alle våre beboere.
Resten av summen er til hygge og felles nytte og glede.