Bli medlem

Vi ønsker alle vellets innbyggere velkommen som medlem!

Vi bor på en perle i Asker, med strandarealer, sjø og mange idylliske plasser. Disse godene er det viktig å verne om.
Oppgaven til Konglungens Vel, er å ta vare på fellesområdene til hygge og nytte for stedets beboere som. 

Vellet har også ansvar for brøyting og strøing av våre vel-veier.
Dette er en viktig oppgave som du bidrar til å løse ved å gi din støtte gjennom medlemskontigent og engasjement.
Ved utgangen av 2017 er det registrert 84 medlemmer av Konglungens Vel. 

Hvis du vil bli medlem, ta kontakt med Martha Takvam som oppdaterer våre medlemslister.
Tlf.: 908 78 044
Email:marth-ta@online.no
 
Årskontigenten er kr. 550