Dette styret ble valgt på årsmøtet 14. mars 2016

Martha Takvam, Styreleder

Mob: 908 78 044
email: marth-ta@online.no

Andreas Litland, Styremedlem

Mob: 922 28 007
email: andreas.litland@dnb.no

Elise Narum, Styremedlem
Mob: 934 58 309 
email: elise.narum@ren.oslo.kommune.no

Jon Rustand, Styremedlem
Mob: 982 57 913
email: jon.rustand@gmail.com

Fredrik von Krogh-Hess, Styremedlem
Mob:
email: vk@proaktiv.no


Kari-Mette Nygjerde, revisor
Konglungveien 42

Konglungen web
Åse Eimhjellen
Mob: 974 98 910
email: aase@eimhjellen.priv.no


Valgkomite:
Ian Campbell
Lilo Helleland
Sissel Evjen
Thor E. Thoeneie