Grønn forskjønning i lokalmiljøet

Førerløse busser

Her kan du lese styrets innspill til Ruter AS om førerløse busser på Konglungen.