Konglungens basarfest

Vi inviterer til årets basarfest full av overraskelser på Balløkka!

Tid og sted

Dato: 15.08.2015
Basar: kl. 15 -17. Loddsalg fra kl 15:00, trekning kl 17:00
Fest: Kl. 18:00

Info

Det vil bli salg av kaffe/kaker under basaren.
Vi legger også i år opp til «Kurvfest», dvs at hver familie tar med en rett som kan deles. Alle tar også med det en selv måtte ønske å drikke, samt kr 100,- pr. familie til å dekke glass, tallerkener etc.

Påmelding    

Det vil være mulig å melde seg på via Facebook: https://www.facebook.com/events/1598854810368635/, men også direkte til Sidsel innen 7. august.
E-post: sidsel@fristed.no , tlf.: 971 79 352
Invitasjon legges også ut på vellets hjemmeside:http://www.konglungensvel.com

Gaver    

Vi trenger gaver som kan loddes ut på basaren. Gavene kan leveres hos Elise Narum i Gamle Konglungvei 10, eller hos Berit Bjerkåsholmen i Konglungveien 1.
Inntektene fra basaren gir et kjærkomment bidrag til vellets økonomi.

Antrekk

Florlett sommerflørt

Vi gleder oss! Velkommen!

St. Hans på Kuodden

St.Hans feiring på Kuodden tirsdag 23. juni.
Ta med familie, naboer og venner og litt mat og drikke.
Bålet tennes kl 21.
 
Velkommen!

Maud returns home

På årsmøtet i Konglungens Vel i mars, ver vi så heldige å få høre Jan Wanggaard fortelle om prosessen for å få polarskipet Maud hjem til Vollen.
Følg prosjektet på denne nettsiden: http://www.maudreturnshome.no

Hærverk på Konglungen

Styret i Konglungen Vel har fått en henvendelse fra en av våre beboere med informasjon som ikke er noen gladmelding.

 

Bil som har vært parkert langs veien ved bolig har blitt utsatt for hærverk. Da de en morgen skulle på jobb, oppdaget de at hele side på bilen var ripet opp, enten med stein eller nøkkel. Umiddelbar reaksjon var at dette var gjort av noen barn som ikke forsto alvoret og kostnadene med dette. Allikevel syntes de det var merkelig. Senere ble de gjort oppmerksom på det nye parkering forbudt skiltet og lurte på om dette kunne ha en sammenheng. De oppdaget en ny morgen, til stor forskrekkelse, at også den andre siden av bilen var blitt ripet opp, på nøyaktig samme vis.

Første reaksjon er at bileier blir veldig lei seg. Lakkeringskostnader til k 30- 40 000 er en ting, like ille er tanken på at noen i nabolaget faktisk gjør dette. En nøytral lapp på bilen med beskjed om å parkere på egen grunn er veldig greit, enda bedre er et besøk på døra!

De har etter råd, politianmeldt forholdet. Dette er som nevnt ikke akkurat gladmelding fra nye naboer. De ønsker ikke å lage en stor sak av det, allikevel er det såpass alvorlig at det er viktig å informere nabolaget om hendelsen. Det kan kanskje være at andre har erfart det samme, noe de ikke håper.

Dersom noen har sett noe eller har informasjon av interesse, er vi selvfølgelig takknemlige for tilbakemelding.

På vegen av en våre medlemmer

v/styret Konglungens Vel

Årsberetning for 2009

 

KONGLUNGENS   VEL

 

ÅRSBERETNING FOR 2009

             
           

Styresammensetning :

 

Leder :                                    Jeppe Normann

Nestleder :                            Thor E. Thoeneie

Kasserer:                                Lille Selvig-Larsen

Styremedlem :                     Lilo Helleland            

Styremedlem :                     Ragnhild Bjerkås

Styremedlem:                      Jan Henrik Bryde

 

Revisor :                                 Per Andres Owren

 

Valgkomitè :                         Ian Campbell

                                                  Morten Bjerkåsholmen

                                                  Sissel Evjen

            Det har i løpet av året vært avholdt 5 ordinære styremøter.

 

Blant de saker styret har arbeidet med i 2009 har vært :

 

 


Regulering – gang-/sykkelvei:

 

På tross av at det var lovet fortløpende informasjon og tegninger tilsendt kom opplysninger fra kommunen heller sparsomt og kun på forespørsel. Status  pr. dags dato er at saken ligger hos plan- og bygningsavdelingen for byggesaksbehandling. Siste informasjon gikk ut på at man måtte innhente fylkesmannens innstilling pga at den konkrete planen avviker fra vedtatt reguleringsplan.

 

Vårrengjøring/høstdugnad :

Årets ”rusken-aksjon” ble holdt mandag, 4.mai. Allerede 1. mai var den første dugnadsgjengen i gang med motorsag og traktor.  Mange store og små ”aksjonister” møtte opp på selve dugnadsdagen og ryddet de  vanlige områdene fra Spira og Kariskjær og nordover. Det var som vanlig nok å ta av. Også gresset på ballplassen ble slått, med god hjelp av alt vi trengte av utstyr fra Rolf Rasmussen.

Det  ble en hyggelig avslutning med grilling på Kuodden.

 

Høstdugnaden ble avholdt på Kuodden den 4. September. Det ble ryddet  iht. skjøtselsplanen utarbeidet av kommunen.

Takk for innsatsen alle sammen og velkommen igjen neste gang!

 

Basar:

I år  ble det avholdt basar igjen på søndag, den 30. august på Torget.  Det var et vellykket arrangement med stort oppmøte og et overskudd på over kr 11.000,-.

Styret  retter en stor takk til Basarkomiteen og alle små og store medhjelpere som sørget for tilrettelegging, gjennomføring og opprydding.

 

 

 

Snebrøyting/strøing :

Ingar Heien hadde ansvaret for snebrøyting og strøing for vinteren 2008/2009, men sa opp før vinteren var helt over.

For vinteren 2009/2010 har styret engasjert Martin Rønning AS, som kjenner Konglungen godt fra tidligere års vinterinnsats.

Styret oppfordrer sine medlemmer til å melde fra spesielt hva behovet for strøing angår, da noen veistrekninger av og til kan bli ekstra isete. Kontaktperson er også i år Thor på mobil 95 03 99 11.

 

Julegrantenning :

Julegrantenningen fant sted søndag 29. november på eiendommen til familien Evjen.

Det var godt oppmøte av barn og voksne og ikke minst flere av våre eldste medlemmer.

Elisabeth og Anders Hammer fra Sundbakken sørget også i år for musikk og sang med gang rundt juletreet. Til slutt og etter flere høye tilrop kom julenissen og delte ut godteposer.

 

Konglungen Info :

 

Har kommet med 2 utgaver i år. Vår og høst.

 

Økonomi :

Årsresultatet viser et overskudd på kr. 19 243,00, se vedlagte resultatregnskap og balanse.

 

 

Vellets hjemmeside  har i år fått ny adresse :  http://www.KonglungensVel.com som fortsatt  administreres med kyndig hånd av  Åse Eimhjellen .

 

 

Styret

 

Konglungen i februar 2010.

Arkiv for eldre saker

Det er tid for årets Ruskenaksjon som i år er fastsatt til
mandag 4. mai.
Møt opp kl 18:00 v/telekiosken i krysset Konglungveien - Ovnsbråten.
Som vanlig fordeles arbeidsoppgaver og sekker.
Etterp hygger vi oss på balløkka med grilling av pølser og servering av noe å stille tørsten med.

Nytt i år: Vi inviterer de somhar lyst til å være med på en ekstra innsats til forbredende mannsdugnad allerede fredag 1. mai. Nå skal både balløkka og Kuodden bli enda finere. Vi fortsetter der vi begynte ifjor. Ta med både raker og sakser!