Grunnet begrenset kapasitet på hjemmesiden er Konglungen Info fra 2017 og senere arkivert. Ta kontakt med vellets styre (konglungenvel@gmail.com) om du ønsker å lese de.

2020-1 Konglungen info

2019-2 Konglungen info

2019-1 Konglungen info

2018-2 Konglungen Info

2018-1 Konglungen Info